تبلیغات

javahermarket

javahermarket

هرچی بخوای هست - رتبه بندی دانشگاه های ایران
رتبه نام دانشگاه امتیاز
۱ دانشگاه تهران ۱۰۰
۲ دانشگاه صنعتی شریف ۷۱٫۱۹
۳ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۶۱٫۹۴
۴ دانشگاه تبریز ۵۲٫۴۳
۵ دانشگاه علم و صنعت ایران ۵۱٫۳۶
۶ دانشگاه شیراز ۳۸٫۲۳
۷ دانشگاه صنعتی اصفهان ۳۵٫۱۳
۸ دانشگاه فردوسی مشهد ۳۰٫۹۹
۹ دانشگاه شهید بهشتی ۲۹٫۷۶
۱۰ دانشگاه تربیت مدرس ۲۸٫۹۳
۱۱ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۲۵
۱۲ دانشگاه اصفهان ۱۷٫۸۴
۱۳ دانشگاه مازندران ۱۵٫۲۷
۱۴ دانشگاه ارومیه ۱۳٫۷۶


javahermarketAdmin Logo
themebox Logo