تبلیغات

javahermarket

javahermarket

هرچی بخوای هست - دانشگاه های علوم پزشکی ایران

دانشگاه‌های علوم پزشکی

فهرست زیر شامل دانشگاه، دانشکده‌ها، موسسات و مراکز آموزش و تربیت دانشجویی می‌گردد که زیرنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اداره می‌شوند.

نام دانشگاه نشانی وبگاه مختصات محل سال تاسیس تعداد دانشجو رشته‌ها توضیحات
دانشگاه علوم پزشکی ارتش armyums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی اراک arakmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل arums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه umsu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان mui.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی ایران (منحل شد)

دانشگاه علوم پزشکی ایلام medilam.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی بابل [۱۰۷]
دانشگاه علوم پزشکی بقیةالله bmsu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی بمدانشگاه علوم پزشکی هرمزگان hums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر [۱۰۸]
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند [۱۰۹]
دانشگاه علوم پزشکی تبریز tbzmed.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی تهران tums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز ajums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی جهرم

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

دانشگاه علوم پزشکی دزفول dums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان rums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی زابل [۱۱۰]
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان zdmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی زنجان [۱۱۱]
دانشگاه علوم پزشکی سمنان

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی sbmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی شیراز sums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی قم muq.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دانشگاه علوم پزشکی کردستان hic.muk.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه kums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی گلستان

دانشگاه علوم پزشکی گیلان gums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی مشهد mums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی گناباد

دانشگاه علوم پزشکی همدان umsha.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

دانشگاه علوم پزشکی یزد

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی


منبع:ویکیپدیا
uswr.ac.ir


javahermarketAdmin Logo
themebox Logo