تبلیغات

javahermarket

javahermarket

هرچی بخوای هست - 20 سایت برای آپلود

۲۰ وب‌سایت ایده‌آل برای آپلود فایل!


Megashares
محدودیت حجمی: ۱۰ گیگابایت
محدودیت دانلود: نامحدود
دوام فایل: نامحدود
آدرس: www.megashares.com

File Dropper
محدودیت حجمی: ۵ گیگابایت
محدودیت دانلود: نامحدود
دوام فایل: برای همیشه (تنها در صورت عدم فعال بودن دانلود، حذف خواهد شد)
آدرس: www.filedropper.com

TransferBigFiles
محدودیت حجمی: ۱ گیگابایت
محدودیت دانلود: ۲۰ بار دانلود
دوام فایل: ۵ روز
آدرس: www.transferbigfiles.com

SnapDrive
محدودیت حجمی: ۵۰۰ مگابایت
محدودیت دانلود: نامحدود
دوام فایل: نامحدود
آدرس: www.snapdrive.net

Driveway
محدودیت حجمی: ۵۰۰ مگابایت
محدودیت دانلود: نامحدود
دوام فایل: ۹۰ روز (تنها در صورت عدم فعال بودن دانلود در ۹۰ روز، حذف خواهد شد)
آدرس: www.driveway.com

zUpload
محدودیت حجمی: ۵۰۰ مگابایت
محدودیت دانلود: نامحدود
دوام فایل: ۳۰ روز (تنها در صورت عدم فعال بودن دانلود در ۳۰ روز، حذف خواهد شد)
آدرس: www.zupload.com

Spread-It
محدودیت حجمی: ۵۰۰ مگابایت
محدودیت دانلود: نامحدود
دوام فایل: ۱۴ روز
قابلیت دانلود مجدد: ندارد
آدرس: www.spread-it.com

SendSpace
محدودیت حجمی: ۳۰۰ مگابایت
محدودیت دانلود: نامحدود
دوام فایل: نامحدود (تنها در صورت عدم فعال بودن دانلود در ۹ روز، حذف خواهد شد)
آدرس: www.sendspace.com

RapidUpload
محدودیت حجمی: ۳۰۰ مگابایت
محدودیت دانلود: نامحدود
دوام فایل: ۳۰ روز (تنها در صورت عدم فعال بودن دانلود در ۳۰ روز، حذف خواهد شد)
آدرس: www.rapidupload.com

FileFactory
محدودیت حجمی: ۳۰۰ مگابایت
محدودیت دانلود: نامعلوم (بر اساس محدودیت دانلود کاربر در ۲۴ ساعت)
دوام فایل: نامعلوم
آدرس: www.filefactory.com

MegaUpload
محدودیت حجمی: ۲۵۰ مگابایت
محدودیت دانلود: نامحدود
دوام فایل: نامحدود (تنها در صورت عدم فعال بودن دانلود در ۹۰ روز، حذف خواهد شد)
آدرس: www.megaupload.com

divShare
محدودیت حجمی: ۲۰۰ مگابایت
محدودیت دانلود: ۵۰ گیگابایت در ماه
دوام فایل: نامحدود

آدرس: www.divshare.com

Media Fire
محدودیت حجمی: ۱۰۰ مگابایت
محدودیت دانلود: نامحدود
دوام فایل: نامحدود
قابلیت دانلود مجدد: دارد
آدرس: www.mediafire.com

MiHD
محدودیت حجمی: ۱۰۰ مگابایت
محدودیت دانلود: نامحدود
دوام فایل: نامحدود (۳۰ روز پس از آخرین دانلود)
قابلیت دانلود مجدد: دارد
آدرس: www.mihd.net

Easy Share
محدودیت حجمی: ۱۰۰ مگابایت
محدودیت دانلود: نامحدود
دوام فایل: نامحدود (۳۰ روز پس از آخرین دانلود)
آدرس: www.easy-share.com

۴Shared
محدودیت حجمی: ۱۰۰ مگابایت
محدودیت دانلود: نامحدود
دوام فایل: نامحدود (۳۰ روز پس از آخرین دانلود)
قابلیت دانلود مجدد: دارد
آدرس: www.۴shared.com

QuickSharIt
محدودیت حجمی: ۱۰۰ مگابایت
محدودیت دانلود: نامحدود
دوام فایل: نامحدود
آدرس: www.quickshareit.com

Uploading
محدودیت حجمی: ۱۰۰ مگابایت
محدودیت دانلود: نامحدود
دوام فایل: ۳۰ روز (تنها در صورت عدم فعال بودن دانلود در ۳۰ روز، حذف خواهد شد)
قابلیت دانلود مجدد: دارد
آدرس: www.uploading.com

Bigupload
محدودیت حجمی: ۵۰ مگابایت
محدودیت دانلود: نامحدود
دوام فایل: ۳۰ روز (تنها در صورت عدم فعال بودن دانلود در ۳۰ روز، حذف خواهد شد)
آدرس: www.bigupload.com

FileDen
محدودیت حجمی: ۵۰ مگابایت
محدودیت دانلود: ۵ گیگابایت در ماه
دوام فایل: نامعلوم
آدرس: www.fileden.comjavahermarketAdmin Logo
themebox Logo